Menu Sluiten

Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping

(dit formulieralleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan
Care4Fair

Groningerlaan 18

9501 SH Stadskanaal

ivette_langeveld@hotmail.com

06-53656837

— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

   

— Besteld op (DD-MM-YYYY) :                                    — Bestelnummer :

       

—  Ontvangen op (DD-MM-YYYY):

   

— Naam/Namen consument(en)

   

— Adres consument(en) :

   

— IBAN Rekeningnummer:

   

— Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

   

— Datum(DD-MM-YYYY):

   

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.